Rhwydweithiau / Fforwm Menywod

Caiff safbwyntiau’r fforwm eu cynnwys mewn ymatebion i Ymgynghoriadau a Briffiau Polisi. Mae Fforwm Menywod Chwarae Teg yn cynnwys menywod o fusnesau a sefydliadau elusennol amrywiol yng Nghymru.


Ffotograff. Menyw yn rhyngweithio mewn cyfarfod Rhwydwaith Fforwm Menywod diweddar.

Emma Tamplin (Partner Ymgysylltu Chwarae Teg ) sy’n rheoli ac yn darparu llawer o’r Rhwydweithiau Chwarae Teg, gan gynnwys Fforwm Menywod — Os hoffech chi sgwrsio am unrhyw un o’r Rhwydweithiau Chwarae Teg, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Dilynwch Emma ar Twitter: @Mrs_Tamplin.

 

Fforwm Menywod

Mae Fforwm Menywod Chwarae Teg yn cynnwys menywod o fusnesau a sefydliadau elusennol amrywiol yng Nghymru.

Mae’r fforwm, a sefydlwyd yn 2009, yn cyfarfod sawl gwaith y flwyddyn i drafod amrywiaeth o bynciau llosg sy’n effeithio ar fenywod heddiw.

Recent topics have included pensions, parental leave and the ‘Big Society’. The forum’s views are then incorporated into consultation responses and policy briefings.

Mae’r pynciau diweddar wedi cynnwys pensiynau, absenoldeb rhiant a’r ‘Gymdeithas Fawr’. Caiff safbwyntiau’r fforwm eu cynnwys mewn ymatebion i ymgynghoriadau a briffiau polisi.

Mae’r Rhwydwaith hon ar eich gyfer chi.

Mae’r rhwydwaith ar gyfer y rhai sydd am rannu eu barn ar faterion sy’n effeithio ar fenywod yn y gweithlu neu economi Cymru.

Pryd rydym ni’n cwrdd?

Ar hyn o bryd rydym yn trefnu dyddiadau newydd, ond os hoffech gymryd rhan cysylltwch â mi, Christine O’Byrne, drwy e-bost — christine.o’byrne@chwaraeteg.com — neu ffoniwch 029 2047 8900.

Am y newyddion a diweddariadau diweddaraf, dilynwch ni ar Twitter @chwaraeteg.