Grŵp

Dysgu, Rhwydweithio, Arwain. Rydym ni’n rhoi cyfle i fenywod yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector gyfarfod a dysgu gan ei gilydd mewn amgylchedd hamddenol a chyfeillgar.


Graffeg. Blociau glas a gwyn. Testun: Grŵp (Group) ~ Dysgu, Rhwydweithio, Arwain.

Emma Tamplin ( Partner Cydweithriad ) sy’n rheoli ac yn darparu llawer o’r Rhwydweithiau Chwarae Teg, gan gynnwys Grŵp — Os hoffech chi sgwrsio am unrhyw un o’r Rhwydweithiau Chwarae Teg, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Dilynwch Emma ar Twitter: @Mrs_Tamplin.

 

Grŵp ~ Dysgu, Rhwydweithio, Arwain

Yn diweddar, 1 Hydref 2015. Egluro Mentora.

Rydym ni’n rhoi cyfle i fenywod yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector gyfarfod a dysgu gan ei gilydd mewn amgylchedd hamddenol a chyfeillgar.

Grŵp yw enw newydd Menywod mewn Rheoli y De. Mae’r enw wedi newid ond mae’r hyn a wnawn wedi aros yr un fath.

Sefydlwyd y rhwydwaith gwreiddiol yn 2008 gan grŵp o fenywod a oedd yn chwilio am rywbeth gwahanol gan glwb busnes.

O’r cychwyn cyntaf, rydym ni wedi canolbwyntio ar ddysgu a datblygu gan ddefnyddio rhwydweithio. Rydym ni’n rhoi cyfle i fenywod yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector gyfarfod a dysgu gan ei gilydd mewn amgylchedd hamddenol a chyfeillgar.

 

Sut gallwch chi gymryd rhan?

Rydym ni’n cyfarfod 6 gwaith y flwyddyn ar draws y De-ddwyrain, o Ben-y-bont i Gasnewydd. Ewch i wefan Grŵp gyfer y diweddaraf — grwp.org.uk/events/.

Dilynwch Grŵp ar Twitter @Grwpnetwork.