Lle’r Fenyw mewn Diwydiant

Ddwyn ynghyd arweinwyr o gwmnïau angori a sectorau â blaenoriaeth ar gyfer twf yng Nghymru, er mwyn iddynt weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael ag anghydbwysedd rhwng y rhywiau yn y sector diwydiant.


Saesneg - English. Graphic. Line drawing. Three characters standing in line next to one another. Left is a burgundy coloured woman character holding a compass in the her-right-hand, and a calculator in the left. Centre is a blue coloured woman character wearing laboratory spectacles and holding up chemistry jug. Right is another burgundy coloured woman character wearing protective spectacles and clutching a screw driver and a spanner.

Er mwyn ymuno â’r rhwydwaith hwn, cysylltwch ag: Emma Tamplin gyda ebost — emma.tamplin@chwaraeteg.com, — neu drwy ffonio: 029 2047 8900.

Dilynwch Emma ar Twitter: @Mrs_Tamplin.

 

Rannu arferion da a thrafod profiadau

Sefydlwyd Lle’r Fenyw mewn Diwydiant i ddwyn ynghyd arweinwyr o gwmnïau angori a sectorau â blaenoriaeth ar gyfer twf yng Nghymru, er mwyn iddynt weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael ag anghydbwysedd rhwng y rhywiau yn y sector diwydiant, yn enwedig yn y diwydiannau GTPM ( Eng. STEM ) ( Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg ) a gwneud yn fawr o sgiliau menywod.

Mae’r rhwydwaith yn gyfle i aelodau rannu arferion da a thrafod profiadau. Bydd hefyd yn gyfle i arddangos nifer o fentrau y gallai cyflogwyr eu defnyddio a’u mabwysiadau i ddenu, cadw a dyrchafu mwy o fenywod yn eu gweithleoedd.