Mae byw’n iach yn golygu llawer mwy na dim ond cadw’n heini neu fwyta’r math iawn o fwyd – rydych angen porthi’r enaid hefyd. Bob dydd o’r flwyddyn, mor aml ag rydych chi’n bwyta a gwneud ymarfer corff.

Mae gan George o ‘Turn Lights On’ awgrymiadau gwych i gadw’ch meddwl a’ch emosiynau’n hapus ac yn iach.

Mae teimlo’ch bod mewn rheolaeth o bethau a’ch bod yn cael hwyl arni’n gallu gwneud byd o wahaniaeth i’ch diwrnod, ac er mwyn rhoi rhagflas i chi, dyma bump prif nod TLO:

  1. Hoffi chi’ch hun – Mae dechrau gyda’r ffordd rydych chi’n teimlo amdanoch chi’ch hun yn effeithio’n aruthrol ar y ffordd rydych chi’n trin eraill a’r ffordd mae eraill yn eich trin chi.Mae dysgu i hoffi a derbyn eich hun yn antur oesol, gan fod bywyd yn newid yn gyson, a ninnau hefyd! Mae gennych chi fôr o gariad – rhowch rywfaint ohono i chi’ch hun, a bydd hi’n hawdd rhannu’r gweddill!
  2. Byw yn yr eiliad – Nawr yw’r amser, dim ond nawr sydd gennym ni! Mae ddoe wedi mynd ac yfory heb ei gyffwrdd, felly meddyliwch am y presennol a byw am y foment, a chyn i chi sylweddoli, bydd y niwl yn codi a’r meddwl yn gliriach.
  3. Meistroli’r gallu i fyw yn y presennol – Deall y pethau sy’n eich sbarduno chi allan o’r foment hon. Meddyliwch sut mae pethau’n gwneud i chi deimlo, y da a’r drwg. Chi yw eich campwaith eich hun, ac mae deall beth sy’n eich gyrru chi yn eich helpu i fyw bywyd llawn ymwybyddiaeth, lle mai chi sy’n rheoli a llywio pethau ac yn gallu gwneud y dewisiadau cywir i chi.
  4. Dangos i eraill sut i fyw nawr – Mae cysylltiad gwirioneddol, lle’r ydych chi’n wirioneddol clywed go iawn, yn gweld go iawn ac yn gwerthfawrogi rhywun go iawn yn gwneud gwahaniaeth i chi a’ch perthynasau, yn enwedig yng nghanol bwrlwm bywyd. Ewch ati i godi calon rhywun a chi’ch hun – rydym ar ein gorau gyda’n gilydd!
  5. Ymarfer bob dydd – Mae angen ymarfer hapusrwydd! Rhannwch deimladau cadarnhaol, cymerwch gamau cadarnhaol a rhowch y gorau i fod yn negyddol trwy fod yn drugarog tuag atoch chi’ch hun ac eraill. Eich dewis chi yw meistroli sut rydych chi’n ymddwyn, mwynhau bod yn chi’ch hun a rhannu’ch goleuni ag eraill – cofiwch weithio ar y peth bob dydd!

Am ddysgu mwy am fyw bywyd hapusach a theimlo ar ben eich digon?

Cymerwch gip ar y TLO Book – llyfr gwych a fydd yn tanio’ch dychymyg! Georgina Jones, TLO. Georgina yw sylfaenydd TLO.

Mae’n gwbl angerddol am y cysylltiad dynol – y profiad gwych hwnnw gewch chi pan rydych chi’n cysylltu â rhywun neu rywbeth.

Byw i’r eiliad, byw i’r eithaf!

Rhagor o wybodaeth am Turn Lights On: tloishappening.com.

Ar 9 Hydref, fe wnaeth Georgina rhoi sgwrs yn un o’n digwyddiadau Ysgytlaeth!