Gwobrau Womenspire! Dathliad Bywiog o Fenywod yng Nghymru

Mae Chwarae Teg, prif elusen cydraddoldeb rhywiol Cymru, unwaith eto’n dathlu llwyddiannau menywod o bob cefndir a cham mewn bywyd neu waith ledled Cymru.

Mae Womenspire yn cydnabod pob agwedd ar fywydau menywod, o lwyddiannau personol i gyfraniadau rhagorol, ac rydym yn awyddus i chi fod yn rhan o’r dathliadau hyn.

Mae Womenspire Gwobrau Chwarae Teg yn dathlu llwyddiannau anhygoel menywod ledled Cymru ac yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Rydym yn gofyn am enwebiadau gan ac ar ran menywod o bob oedran a chefndir sy’n teimlo’n falch o’u cyflawniadau – p’run ai yn eu bywydau preifat neu broffesiynol neu yn y gymuned ehangach.

Hefyd, rydym yn croesawu enwebiadau gan sefydliadau a chyflogwyr o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector sydd wedi ymrwymo i gydraddoldeb rhywiol ac i ddarparu’r cymorth a’r datblygiad sydd eu hangen i sicrhau bod eu cydweithwyr benywaidd yn llwyddo ac yn ffynnu.