PECYNNAU NODDI

Byddwch falch, byddwch gadarn a chodwch eich llais i ddangos eich bod wedi ymrwymo i sicrhau bod Cymru’n genedl lle mae’r ddau ryw yn gyfartal.

Mae noddi Gwobrau Womenspire yn gyfle unigryw i osod eich brand ochr yn ochr â’r menywod mwyaf cyffrous, arloesol a mentrus sy’n gweithio yng Nghymru heddiw.

Os yw eich sefydliad yn awyddus i gefnogi datblygiad proffesiynol menywod a’ch bod am sicrhau bod eich cynhyrchion a’ch gwasanaethau’n cyrraedd i ganol carfan benodol allweddol o’r boblogaeth, mae bod yn noddwr Gwobrau Womenspire yn ffordd wych o greu argraff.

Cyfle heb ei ail i chi gyrraedd y menywod mwyaf prysur ac ymroddgar, a’u cyflogwyr, yng Nghymru.


lawrlwytho pecyn nawdd

I gael rhagor o fanylion am ein holl becynnau noddi e-bostiwch womenspire18@chwaraeteg.com