A’r enillydd yw…

Datgelir yr enillwyr ddydd Mercher 21 Mehefin 2017 yn seremoni wobrwyo Womenspire Chwarae Teg yng Nghanolfan y Mileniwm.

Yn ogystal â rhoi llwyfan i’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol o bob cwr o Gymru, bydd yna berfformiadau gan artistiaid ysbrydoledig ac ymddangosiadau gan ambell i westai go arbennig.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi’ch cefnogaeth, ac edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

I gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i womenspire2017@chwaraeteg.com