Croesawu Cefnogwyr newydd Chwarae Teg – Y Brifysgol Agored Cymru.

Buom yn siarad â Michelle Matheron, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, i ddysgu mwy am sut mae Llwyfan “OpenLearn” yn helpu menywod gamu i mewn i addysg uwch, a sut y byddwn yn gweithio gyda’n gilydd tuag at ddyfodol lle mae merched yn cyflawni a ffynnu.

One of the ways we’ve been working with Chwarae Teg is in North Wales with the OpenLearn Champions Project.

We’re really keen to ensure that women across Wales are able to access flexible part-time education and we know that Chwarae Teg will be a key organization for us to work with in order to deliver on that goal.

We’re really keen to work with Chwarae Teg to enhance the support available for part-time students. The Open University in Wales is fully-committed to gender equality.

Michelle Matheron, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus. Y Brifysgol Agored Cymru. @MicheyMathers.

It’s really important that flexible learning opportunities are available to ensure that women can enhance their skills and career prospects, and either get back into the labour market or up-skill and access new job opportunities.

We want to enable anyone who wants to study part-time to be able to do so to enhance their career opportunities and skills and to give them a little bit more confidence.

We think Chwarae Teg will be an important partner for us to work with in making that ambition a reality.

Perthnasol.

Newyddion/Fideo: DVLA yn dod yn Gefnogwr Chwarae Teg ac yn ymuno â’r ymdrech ar gydraddoldeb rhywiol yn y gweithle!

Llwyfan dysgu ar-lein rhad ac am ddim y Brifysgol Agored. OpenLearn yn rhoi mynediad am ddim i ddeunyddiau cwrs a barn arbenigol ar faterion cyfoes.

Ymunwch â’r ymgyrch drwy ddod yn Gefnogwr Chwarae Teg!