Ymchwil

Rydym yn gweithio gyda llunwyr polisïau, addysgwyr a’r cyfryngau, gan rannu ein gwybodaeth a’n harbenigedd i gefnogi datblygiad polisi, gan helpu i greu Cymru lle gall menywod gyflawni a ffynnu.

Llun croniclo. Tu mewn. Swyddfa fodern Gwag, goleuo llachar.

Rhwystrau i arferion gwaith modern ar gyfer busnesau

Deall y rhwystrau / rhwystrau ymddangosiadol i fusnesau yng Nghymru o ran cynnig ffyrdd mwy modern o weithio i’w staff. Manteision sy’n gysylltiedig â rhoi Arferion Gwaith Modern ar waith i fusnesau yng Nghymru.


Llun i'r wasg. Allanol. Menyw yn gorffwys yn erbyn rheilffyrdd, gan edrych yn syth ar y camera.

Rhannu swydd ar lefel uwch i fusnesau yng Nghymru

Yr hyn sydd ei angen ar fenywod â chymwysterau da y n y gweithle yw ffordd o weithio a fyddai’n eu galluogi i leihau eu horiau a galluogi eu cyflogwyr i elwa ar fanteision llawn cael gweithiwr llawn amser. Y manteision a’r ffactorau llwyddiant.


Llun i'r wasg. Tu mewn. Seremoni wobrwyo prosiect 'Cenedl Hyblyg'. Abertawe - Mawrth 5 2014. Menyw yn dal darn o bapur gyda 'BE MORE CONFIDENT IN MY SKILLS' ysgrifennwyd ar ei draws.

Pwysau, Dyrchafiad, Codiadau Cyflog a Chydraddoldeb

Astudiaeth o’r rhwystrau i hyder a llwybrau datblygu menywod yn y gweithle. Mae stereoteipio yn dal i effeithio ar brofiad meny wod yn y gwaith. Er bod hyn wedi gwella yn y blynyddoedd diweddar, erys rhai cysylltiadau penodol o hyd.


Tîm Polisi

Ein cyflawniadau allweddol yn ystod 2013 a 2014.

Mae ein hymchwil yn cryfhau ein dealltwriaeth o’r materion sy’n effeithio ar y datblygiad menywod yn y gweithle.

Rydym yn gweithio gyda llunwyr polisïau, addysgwyr a’r cyfryngau, gan rannu ein gwybodaeth a’n harbenigedd i gefnogi datblygiad polisi, gan helpu i greu Cymru lle gall menywod gyflawni a ffynnu.

Cwrdd â’r Tîm Polisi