“Ni fydd y busnesau hynny sydd ddim yn gweithio mewn ffordd fodern yn gallu cael y manteision gorau i’w busnes.”

Mae adroddiad Chwarae Teg ar arferion gweithio modern yng Nghymru yn rhoi darlun cynhwysfawr o ganfyddiadau busnesau mewn perthynas ag arferion gweithio modern, hyblyg ac ystwyth. Mae’n cyflwyno meysydd y gellir mynd i’r afael â nhw o bosibl er mwyn goresgyn heriau a newid y ffordd rydyn ni’n trefnu ein gwaith a’n gweithleoedd mewn dull effeithiol.

Darllen y Crynodeb Gweithredol

Darllen yr adroddiad yn llawn

Canllaw clir i arferion gweithio modern

chwarae-teg-page-research-womens-journeys-1-1-dt-cy

“Mae hyblygrwydd yn galluogi pobl i weithio ar yr adegau sy’n fwy cynhyrchiol iddyn nhw”…tra bod “busnesau yn elwa o gynnydd mewn cynhyrchiant ac ansawdd y gwaith a wneir.”

Gall ein canllaw defnyddiol lywio eich busnes yn y cyfeiriad cywir er mwyn manteisio i’r eithaf ar arferion gweithio modern.

Canllaw Clir Agored

Dysgu o brofiad: Gwneud arferion gweithio modern yn realiti mewn busnesau mawr

“Mae angen i sefydliadau fod yn sicr o’r achos busnes o blaid arferion gweithio modern”

Beth yw manteision arferion gweithio modern ar gyfer sefydliadau mwy a sut rydych chi’n eu rhoi ar waith?

Rydyn ni wedi amlinellu’r 5 prif beth sydd angen i chi eu cael ar waith er mwyn cychwyn arni

Darllenwch ein canllaw yma

Gall busnesau llai elwa o Arferion Gweithio Modern hefyd

“Os oes achos busnes, bydd busnesau yn dilyn oherwydd bydd eu cystadleuwyr yn gwneud hynny”

Nodir y 5 cam angenrheidiol er mwyn helpu eich busnes i fanteisio ar arferion gweithio modern

Darllenwch ein canllaw yma