Lle’r Fenyw yn y Byd Academaidd

Mae corff sylweddol o waith ymchwil yn dangos bod amryw iaeth mewn arweinyddiaeth yn arwain at sefydliadau mwy effeithiol, at arweinyddiaeth sy’n fwy deallusol yn emosiynol, at well prosesau asesu risg ac at arloesedd.


Ffotograff. Tu mewn. Golygfa tuag at flaen neuadd darlith yn dangos y cefnau o bobl yn eistedd ac yn rhoi sylw i ddau sgriniau taflunio mawr arddangos gwybodaeth ragarweiniol am Lle’r Fenyw yn y Byd Academaidd. Christine O'Byrne, Arweinydd Polisi ac Ymchwil, mynd i'r afael â'r gynulleidfa.

Rhannu arweinyddiaeth

Mae’n bwysig bod dynion a menywod yn rhannu’r broses o arwain yn ein sefydliadau addysgol.

Mae corff sylweddol o waith ymchwil yn dangos bod amrywiaeth mewn arweinyddiaeth yn arwain at sefydliadau mwy effeithiol, at arweinyddiaeth sy’n fwy deallusol yn emosiynol, at well prosesau asesu risg ac at arloesedd.

Mae’n galluogi sefydlia dau i adlewyrchu dyheadau eu rhanddeiliaid yn well hefyd – cyllidwyr cyhoeddus, myfyrwyr, staff a chymunedau lleol.

 

Economi Cymru.

Mae prifysgolion a Cholegau Addysg Bellach yn gwneu d cyfraniad sylweddol at economi, cymdeithas a bywydau unigolion Cymru. Gyda’i gilydd, mae gandd ynt £1.8 biliwn o incwm blynyddol, £1.5 biliwn mewn asedau ac maen nhw’n cyflogi 26,500 o staff.

As devolved institutions in Wales, they are important partners in building our knowledge economy as well as our national and international reputation for excellence in teaching and research.

Maen nhw’n hanfodol o ran cyflawni nod Llywodraeth Cymru hefyd o ehangu cyfranogiad a sbarduno adfywio economaidd. Mae addysg nid yn unig yn cyfoe thogi ein bywydau ni ond mae’n rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnom er mwyn cymryd rhan lawn yn yr economi.

Mae mynegeion Lle’r Fenyw yn y Byd Academaidd yn dangos, fesul sefydliad, cynrychiolaeth menywod mewn rolau llywodraethu a gweithredol mewn wyth o brifysgolion a phymtheg o golegau addysg bellach.

Mae’r adroddiad yn dangos bod cynny dd rhai prifysgolion a Cholegau Addysg Bellach yn destun dathlu gan eu bod wedi sicrhau byrddau a thimau arwain sy’n gyfartal o ran y rhywiau neu’n agos at hynny. Fodd bynnag, mae perfformiad c yffredinol y sefydliadau yn anghyfartal ac mae llawer o waith i’w wneud.

Darllenwch ein hadroddiad ac Rhagair gan Brif Swyddog Gweithredol Chwarae Teg – Joy Kent.

Ar gael fel PDF.

Lawrlwythwch yr adroddiad hwn