Rhannu Swyddi ar Lefel Uwch

Ym mis Mawrth 2014 comisiynodd Chwarae Teg Ymchwil Arad i gynnal ymchwil a fyddai’n edrych ar y manteision, y rhwystrau a’r ffactorau llwyddiant sy’n gysylltiedig â rhannu swydd ar lefel uwch i fusnesau yng Nghymru.


Ffotograff. Tu mewn. Rachael Flanagan, perchennog gwasanaeth glanhau domestig a masnachol o'r enw Mrs Bucket. Siarad mewn digwyddiad Chwarae Teg. Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2011.

Ar gael fel PDF.

Lawrlwythwch yr adroddiad hwn
 

Rhannu swydd ar lefel uwch i fusnesau yng Nghymru

Ffordd o weithio a fyddai’n eu galluogi i leihau eu horiau a galluogi eu cyflogwyr i elwa ar fanteision llawn cael gweithiwr llawn amser.

Ym mis Mawrth 2014 comisiynodd Chwarae Teg Ymchwil Arad i gynnal ymchwil a fyddai’n edrych ar y manteision, y rhwystrau a’r ffactorau llwyddiant sy’n gysylltiedig â rhannu swydd ar lefel uwch i fusnesau yng Nghymru.

Dau weithiwr rhan-amser ( neu fwy ) i rannu gwaith a thâl un swydd lawn amser.

Yr hyn sydd ei angen ar fenywod â chymwysterau da yn y gweithle yw ffordd o weithio a fyddai’n eu galluogi i leihau eu horiau a galluogi eu cyflogwyr i elwa ar fanteision llawn cael gweithiwr llawn amser.

Ymdden gys bod trefniant rhannu swydd yn cynnig hyn, gan ei fod yn galluogi dau wei thiwr rhan-amser ( neu fwy ) i rannu gwaith a thâl un swydd lawn amser. Fe’i disgrifiwyd fel dull cynaliadwy, masnachol gystadleuol a’r dewis gorau ar gyfer sicrhau bod uwch swyddi ar gael i fenywod ( Capability Jane, 2011 ).

Astudiaeth o fanteision, rhwystrau a ffactorau llwyddiant rhannu swyddi ar lefel uwch yng Nghymru.

Roedd adroddiad mewnol gan Chwarae Teg, ym mis Mawrth 2014 hefyd yn tanlinellu pwysigrwydd trefniant rhannu swydd fel ffordd o alluogi menywod i godi i lefelau uwch reoli.

Er ein bod yn gwybod cryn dipyn am sut i sicrhau llwyddiant trefniadau rhannu swyddi ( e.e. Capability Jane, 2011 PDF), bydd astudiaeth o fanteision, rhwystrau a ffactorau llwyddiant rhannu swyddi ar lefel uwch yng Nghymru yn ein helpu i dde all y materion lleol yn well ac yn helpu Chwarae Teg i ddatblygu’r cymorth sydd ei angen ar fusnesau Cymru.

 

Erthyglau perthnasol::

Ymchwil Chwarae Teg. — Rhwystrau i arferion gwaith modern ar gyfer busnesau yng Nghymru (Mawrth 2014) — : Lawrlwythwch (PDF).

Capability Jane, 2011: Rhannu Swydd ar Uwch Lefel: Gwneud iddo Weithio (PDF).

 

Ar gael fel PDF.

Lawrlwythwch yr adroddiad hwn