#NotJustforBoys is back!

We’d like to invite you and your female learners to our #notjustforboys – an alternative careers fayre for women and girls. It is a chance to meet with some great organisations and to explore careers that are ‘non-traditional’ for girls and women.

The event will be held on 14th July 2017 between 11am and 3pm at Elan Valley Visitor Centre, Elan Valley, Rhayader, Powys, LD6 5HP.

The event is free to attend!

We will have a range of careers on show that will be available for visitors to see.

Here are just a few of our exhibitors:

  • Dwr Cymru Welsh Water
  • Dulas
  • Cardiff City Football Club
  • Dyfed Powys Police

welsh-water

At Chwarae Teg, we recognise the power of female role models. All the companies represented will be bringing along female staff members to talk through their career paths into sport, engineering, science and public services.  Each organisation will have an activity to try out to give an insight into just some of the amazing careers that are available!

You can find out about our past events here: https://www.cteg.org.uk/not-just-for-boys-news/

It would be great to see you and your learners there. If you would like to attend please contact Louise Button on louise.button@chwaraeteg.com


Mae #NotJustforBoys wedi dychwelyd!

Hoffwn eich gwahodd chi a’ch dysgwyr i #NotJustforBoys – ffair gyrfaoedd anhraddodiadol ar gyfer merched a menywod. Bydd y ffair yn rhoi cyfle i chi cwrdd a nifer o fusnesau, a darganfod fwy am yrfaoedd sydd ddim yn ‘draddodiadol’ ar gyer gyfer merched a menywod.

Bydd y ffair yn cael ei chynnal ar Orffenaf 14, 2017 rhwng 11yb a 3yp yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwm Elan, Rhaeadr, Powys, LD6 5HP.

Mae’r ffair yn rhad ac am ddim!

Bydd nifer o arddangoswyr yna ar y diwrnod, gan gynnwys:

  • Dwr Cymru
  • Dulas
  • Clwb Pel Droed Dinas Caerdydd
  • Heddlu Dyfed-Powys

welsh-water

Mae Chwarae Teg yn cydnabod pwysigrwydd modelau rôl benywaidd. Bydd arddangoswyr yn dod gyda gweithwyr benywaidd sy’n hapus siarad am eu gyrfaoedd o fewn y byd campau, peirianneg, y gwyddorau a gwasanaethau cyhoeddus. Bydd gan pob busnes gweithgaredd hwyl i chi gwneud hefyd er mwyn cael flas o yrfa yn y maes!

Darganfyddwch rhagor am ddigwyddiadau blaenorol #NotJustForBoys fan hyn: https://www.cteg.org.uk/not-just-for-boys-news/

Gobeithio y gallwch chi a’ch dysgwyr ymuno a ni yno. Os hoffech chi ddod, os gwelwch yn dda, cysylltwch a Louise Button, louise.button@chwaraeteg.com